TUYỂN DỤNG GIA SƯ TẠI

TRUNG TÂM GIA SƯ TRÍ TUỆ VIỆT

hoavan

Trung tâm Gia sư Trí Tuệ Việt tuyển dụng gia sư dạy kèm tại nhà khu vực Tp. HCM và Đà Nẵng.

 

Tại sao lại chọn Gia sư Trí Tuệ Việt

  • Phí đóng 25% (lớp ngoại ngữ) – 30% lớp thường
  • Hợp đồng gia sư rõ ràng minh bạch.
  • Hỗ trợ phí cho gia sư khó khăn (nợ nửa phí hoặc nợ hoàn toàn)
  • Có thể thanh toán linh hoạt bằng chuyển khoản với gia sư ở xa

DANH SÁCH LỚP DẠY KÈM => TẠI ĐÂY